Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen is dit gelukkig van voorbijgaande aard. Soms kan hoofdpijn het dagelijks functioneren sterk negatief beïnvloeden. De hoofdpijn blijft terugkomen of krijgt zelfs een chronisch karakter. Er worden verschillende soorten hoofdpijn onderscheiden, waarvan migraine en (spier)spanningshoofdpijn het meest bekend zijn. (Spier)spanningshoofdpijn is met behulp van oefentherapie goed te beïnvloeden.

Kenmerkend voor (spier)spanningshoofdpijn
Bij (spier)spanningshoofdpijn is er een drukkend, trekkend of klemmend gevoel om het hoofd (strakke band, helm). Dit kan zowel aan één als aan beide zijden van het hoofd voorkomen. Deze klacht kan gepaard gaan met (soms vooraf) een gespannen gevoel in nek en schouders. Soms kan de pijn vanuit de nek naar het hoofd uitstralen of zijn de schouders stijf en pijnlijk.

De oorzaak van (spier)spanningshoofdpijn is uiteenlopend en door de wetenschap niet altijd te verklaren. Hoge spierspanning in de nek, een overbelasting van de nekwervels of een verminderde conditie van de nek-, schoudergordel kan een rol spelen. Een belastende houding bijvoorbeeld tijdens het werk of tijdens het slapen, overbelasting door een eenzijdig bewegingspatroon of stress zijn sterk van invloed op de conditie van de nek-, en schoudergordel. 

Behandeling bij Houding & Bewegen

Tijdens het intakegesprek en het onderzoek worden de  factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van de hoofdpijn in kaart gebracht. Hieruit zal blijken of de klachten een gevolg zijn van een langdurige en/of eenzijdige overbelasting van de nek, repetitieve handelingen en/of stress.

Enerzijds verander je de belasting in het dagelijkse leven
Tijdens de behandeling wordt je bewust van je houding en manier van bewegen in relatie tot de klacht. Je gaat na hoe je de dagelijkse handelingen kunt optimaliseren zodat je de nek en schoudergordel niet meer overbelast. Je krijgt inzicht in; welke houding je het beste kan aannemen tijdens het werk, sport of hobby, hoe je lichamelijke inspanning afwisselt met ontspanning, maar ook hoe je jouw omgeving efficiënt kan inrichten, je meubilair instellen of gebruik kan maken van hulpmiddelen. Daarbij zullen we wanneer nodig aandacht besteden aan hoe je met de stress om kunt gaan, wat kun je doen, welke factoren kun je beïnvloeden en welke niet.

Anderzijds verhoog je de belastbaarheid
Door je houding en manier van bewegen te optimaliseren zoals hierboven beschreven wordt en door het creëren van inzicht in je grenzen bevorder je direct de conditie van je hoofd, nek en schoudergordel waardoor je belastbaarheid (het geen je lichaam aan belasting kan hebben zonder dat er klachten ontstaan) toeneemt. Tevens  kun je jezelf sterker maken door het uitvoeren van oefeningen. Houding & Bewegen begeleidt je bij het eigen maken van oefeningen gericht op een goede beweeglijkheid van de nek- en schoudergordel, de ontspanning van de nek-, schouder- en hoofdspieren en oefeningen gericht op het ondersteunen van de nekwervels. 

Verander de belasting en/of verhoog je belastbaarheid
Verander je houdings- en bewegingsgewoonten in het dagelijkse leven en je zult merken dat je meer grip krijgt op je klacht. Vind je het moeilijk om gewoonten te doorbreken, train dan alleen de conditie van hoofd, nek en schoudergordel, want ook dan zal je afname van je klacht ervaren.

Oefentherapie bij Houding & Bewegen, met of zonder verwijzing, wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie meer informatie hierover bij tarieven en vergoedingen.