Rug- en bekkenklachten

Bukken, tillen, zitten, staan en lopen. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Tenzij je klachten krijgt. Het schiet weer eens in je rug. Hoe vaak denkt je niet: ‘Ach vervelend, maar het trekt wel weg’. Intussen blijven de klachten steeds weer terugkomen.

Houding en Bewegen biedt je een structurele oplossing.

Lage rugklachten
Onderzoek wijst uit dat bij 5 tot 10% van de rugklachten een duidelijk aanwijsbare oorzaak wordt gevonden, zoals een:

 • hernia
 • vernauwing van het wervelkanaal (stenose)
 • verschuiving of afglijden van wervels (spondylolisthesis)
 • ingezakte wervel ten gevolge van osteoporose
 • verandering in de tussenwervelschijf ten gevolge van artrose
 • chronische aandoening, zoals de ziekte van Bechterew

Bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak van de klachten niet duidelijk. Wel staat vast dat overbelasting, spanning, een lage conditie of inefficiënt gebruik van de rug een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en in stand houden van de klachten.

Het bekken
Door de nauwe samenwerking van de lage rug met het bekken komen lage rugklachten dikwijls voort vanuit een disfunctioneren van het bekken of vanuit de structuren die nauw in verband staan met het bekken.

Vicieuze cirkel
Pijn, stijfheid en/of een verminderde conditie beïnvloeden uw dagelijks leven. Door een pijnlijke of stijve rug of een disfunctioneren van het bekken ga je anders en soms minder bewegen. Hierdoor raakt het systeem van spieren, botten en gewrichten uit balans. Ook kan de pijn de ademhaling, concentratie- vermogen, slaappatroon of stemming negatief beïnvloeden. De conditie van de rug wordt hiermee wederom negatief beïnvloed. Je belandt in een vicieuze cirkel, waardoor je niet meer optimaal kunt functioneren. Houding en Bewegen kan je helpen een dergelijke situatie te doorbreken of te voorkomen.

Behandeling bij Houding & Bewegen

N.a.v. een gesprek en onderzoek waarbij we de balans van belasting en belastbaarheid van jouw rug in kaart brengen zullen we een behandelplan opstellen.

Een comfortabele houding, een gezonde en prettige manier van bewegen en ergonomie.

Bij Houding & Bewegen creëer je inzicht in wat voor jou een comfortabele houding is en een prettige manier van bewegen. Vooral door het ervaren en het zien van de belasting van de rug zal je je bewust worden van wat er gebeurt in de rug als je ligt, zit, staat, loopt, bukt, tilt, draait etc. Je begrijpt de invloed van vermoeidheid en stress en je zult je omgeving ergonomische kunnen sturen ( denk aan het instellen van auto stoel, kantoor meubilair, rollator etc). M.b.v. de opgedane ervaringen in de praktijk creëer je inzicht in jouw mogelijkheden m.b.t. de rug, waardoor je zelf goed kunt bepalen hoe je om kunt gaan met je klacht tijdens werk, hobby of sport.

Een bezoek op locatie is extra praktisch. Op jouw verzoek komen we bij je thuis of op het werk om de situatie te analyseren en je gericht te adviseren of met je te oefenen.

Je zult ervaren dat kleine veranderingen in het dagelijkse leven al een groot verschil maken t.a.v. je rugklacht. Je neemt de regie van je klacht in eigen hand.  

Training buik-, bekkenbodem- en rugspieren.
Bij rugklachten is het van belang dat er voldoende beweeglijkheid is, ontspanning in de rugspieren, maar ook een goede coördinatie en uithoudingsvermogen in rug-, en buik-, en bekkenbodemspieren. Deze spieren zijn sterk van belang voor een goede ondersteuning (stabiliteit) van de gewrichten van de rug en het bekken.

Afhankelijk van de conditie van jouw lichaam bieden we je oefeningen aan omtrent het verbeteren van één of meerdere van bovenstaande voorwaarden voor een optimale belastbaarheid van de rug en het bekken.

Kom en leer hoe je jouw: 

 • core stability (diepe buik-, rug-, en bodemspieren) kunt trainen in uithouding en coördinatie
 • lage rugspieren kunt ontspannen
 • de bekkenbodemspieren kunt ontspannen of activeren
 • je bovenrug kunt versterken, zodat je de strekking in de rug beter kunt handhaven
 • hoe je de beweeglijkheid van de rug kunt optimaliseren
 • hoe je de prime movers ( de been, arm en oppervlakkige rompspieren die je nodig hebt om te kunnen verplaatsen) sterk maakt

Verander de belasting, verhoog je belastbaarheid of kies één van beide!
Ideaal voor de rug is om zowel de wijze van belasten als de belastbaarheid te trainen, echter gaat jouw voorkeur uit naar één van deze twee factoren dan zullen we juist daar de behandeling op richten.

We maken de behandeling praktisch voor jou.

Oefentherapie bij Houding & Bewegen, met of zonder verwijzing, wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie meer informatie hierover bij tarieven en vergoedingen.