Rug- en bekkenklachten

Pijn, stijfheid en/of een verminderde conditie beïnvloeden jouw dagelijkse leven.
De pijn in de lage rug of de bekkenregio kan verschillende oorzaken hebben.

Lage rugklachten
Onderzoek wijst uit dat bij 5 tot 10% van de rugklachten een duidelijk aanwijsbare oorzaak wordt gevonden, zoals een:

 • hernia
 • vernauwing van het wervelkanaal (stenose)
 • verschuiving of afglijden van wervels (spondylolisthesis)
 • ingezakte wervel ten gevolge van osteoporose
 • verandering in de tussenwervelschijf ten gevolge van artrose
 • chronische aandoening, zoals de ziekte van Bechterew

Bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak van de klachten niet duidelijk. Wel staat vast dat overbelasting, spanning, een lage conditie of inefficiënt gebruik van de rug een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en in stand houden van de klachten.

Het bekken
Door de nauwe samenwerking van de lage rug met het bekken komen lage rugklachten dikwijls voort vanuit een disfunctioneren van het bekken of vanuit de structuren die nauw in verband staan met het bekken.

 

Behandeling bij Houding & Bewegen

Houding & Bewegen biedt je een structurele oplossing.
 • Ontdek wat voor jou een comfortabele houding en een prettige manier van bewegen is.
  Het functioneren van je rug staat centraal tijdens de specifieke handelingen in jouw dagelijkse leven.
 • Creëer inzicht in hoe jij jouw omgeving ergonomisch kunt instellen en welke hulpmiddelen jou kunnen ondersteunen.
  Het optimaliseren van de ergonomie in jouw woning of van jouw thuiswerkplek draagt bij aan een betere belasting van de rug en het bekken.

Ter ondersteuning kan er een thuisbezoek ingepland worden.

 • Wordt bewust van jouw patronen m.b.t. bewegen, slapen en spanning.
  (On)bewust aangeleerde patronen in bewegen, slapen en het omgaan met de spanningen zijn van invloed op de lage rugklachten. Wij helpen jou de juiste gewoonten te versterken en beperkende gewoonten te doorbreken.
 • Ervaar welke oefeningen jou helpen bij de afname van je klachten
  Door het zorgdragen voor voldoende bewegelijkheid, een goede conditie en coördinatie van de rug-, buik- en bekkenbodemspieren wordt de functie van de lage rug en bekken geoptimaliseerd.

De oefeningen zijn goed toepasbaar thuis en kunnen geïntegreerd worden in het dagelijkse leven.

Ook wordt je bewust van de wijze waarop je jouw huidige beweeg- en sportpatroon kunt voortzetten ter optimalisatie van de situatie rondom jouw klacht.

 • Laat zo nodig sportmassage je ondersteunen bij de verbetering in jouw functioneren.
 • Ook behandeling aan huis of op het werk mogelijk.