Claudia van Eijk is als oefentherapeute Mensendieck lid van het ParkinsonNet en aangesloten bij het multidisciplinaire ParkinsonNetwerk Woerden

image001.jpg parkinsonNet logo

Dit houdt in dat zij m.b.t. het motorisch functioneren gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met Parkinson en atypische Parkinsonisme en dat er contact onderhouden wordt met andere hulpverleners (ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, neurologen) die zich ook hebben gespecialiseerd.

“ De veelzijdigheid van Parkinson en het Parkinsonisme, de veelzijdigheid van de mensen die hiermee te maken krijgt en de sterke wil van het kunnen blijven functioneren maakt mij enthousiast om met deze mensen te trainen en met ze te zoeken naar mogelijkheden.”

Behandeling bij Houding & Bewegen
Onafhankelijk van de intensiteit van de symptomen begeleidt Houding & Bewegen u in het optimaliseren van uw fysieke functioneren. Voor de één betekend dit het prettig kunnen liggen in bed, het kunnen omdraaien in bed, opstaan van de stoel of binnenshuis zich kunnen verplaatsen, voor de ander betekend dit het behouden van de algehele fitheid om hobby of zelfs uw beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Het lopen, het uitvoeren van handelingen om u te kunnen verplaatsen of u zelf te kunnen verzorgen, balans/evenwicht, het urineren en defecatie, nachtrust, algehele fitheid, souplesse en houding zijn aandachtspunten die aan bod kunnen komen.

Behandeling aan huis en chronische vergoeding vanuit de basisverzekering.
Parkinson en Parkinsonisme vallen onder de chronische indicatie. Wanneer de diagnose door de Neuroloog is gesteld en er een verwijzing is van Neuroloog of huisarts dan vindt er onbeperkte vergoeding plaats vanuit de basisverzekering voor onbeperkte tijd. Echter de eerste 20 zittingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekend dat u de eerste 20 zittingen zelf moet bekostigen of wanneer u aanvullend verzekerd bent deze kosten volledig of deels vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer uw aanvullende verzekering bijvoorbeeld 9 zittingen algemene fysio/oefentherapie per jaar vergoedt, zal u er 11 zelf moet betalen. Zie tarieven en vergoedingen.

In overleg met huisarts of neuroloog kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Naast individuele begeleiding bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de beweeggroep.
De beweeggroep voor Parkinson en Parkinsonisme wordt georganiseerd in samenwerking met Senior Sportief Actief. Meer informatie vindt u onder deze link : Beweeggroep voor Parkinson(isme)