Claudia van Eijk is als oefentherapeute Mensendieck lid van het ParkinsonNet en aangesloten bij het multidisciplinaire ParkinsonNetwerk Woerden

image001.jpg parkinsonNet logo

Dit houdt in dat zij m.b.t. het motorisch functioneren gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met Parkinson en atypische Parkinsonisme en dat er contact onderhouden wordt met andere hulpverleners (ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, neurologen) die zich ook hebben gespecialiseerd.

“ De veelzijdigheid van Parkinson en het Parkinsonisme, de veelzijdigheid van de mensen die hiermee te maken krijgt en de sterke wil van het kunnen blijven functioneren maakt mij enthousiast om met deze mensen te trainen en met ze te zoeken naar mogelijkheden.”

Door middel van training en het bewegen volgens een strategie kunt u de handelingen waarbij u in het dagelijkse leven problemen ervaart optimaliseren waardoor ze beter uitvoerbaar worden. U kunt hierbij o.a. denken aan de volgende handelingen:

Lopen, staan, het opstaan uit bed, opstaan en gaan zitten op een stoel, aan en uitkleden, het naar het toilet gaan, het urineren en de defecatie, evenwicht/balans, de algehele fitheid, souplesse en lichaamshouding.

Behandeling bij Houding & Bewegen.

Een training en bewegen volgens strategie.
Handelingen gaan vaak niet meer zo vanzelf sprekend als dat ze gingen.

Een voorbeeld: LOPEN

  • Het zou kunnen zijn dat de benen niet meer automatisch bewegen als u wilt gaan lopen. U wilt lopen, maar de benen doen het gewoon niet. De aansturing van het motorisch systeem vanuit de hersenen werkt onvoldoende. U ervaart Freezing (het bevriezen van de beweging) of festinatie (kleine snelle pasjes).
  • De bewegingen kunnen ook vertraagd gaan of de bewegingsuitslagen zijn verminderd. De armen bewegen bijvoorbeeld minder mee, de passen worden kleiner of de voeten worden weinig afgewikkeld.
  • Soms is er een verminderd evenwicht waardoor u zich onzeker voelt.
  • Vermoeidheid speelt op als u een klein stukje loopt.

Bewuste aansturing, bewegen volgens strategie.
Door een beweging bewust aan te sturen i.p.v. het automatisme systeem te gebruiken worden andere delen van de hersenen geactiveerd en lukt het vaak wel om in beweging te komen en de beweging vast te houden. Bewuste aansturing door:

  • gebruik te maken van ritme. (o.a. lopen op een maat)
  • visuele aansturing door richting te geven aan een beweging of letterlijk visualisatie door bijvoorbeeld bij het lopen bewust gebruik te maken van de stoeptegels of te doen alsof u ergens overheen stapt.
  • Aansturing vanuit het gevoel door een beweging te maken vanuit een bewuste spierspanning.
  • Strategie toepassen: via een efficiënt stappenplan maakt u de beweging. Hoe gaat een loopbeweging. Welk deel van mijn lichaam breng ik als eerste in actie, wat kan ik doen met mijn lichaamszwaartepunt of hoe kan ik mijn armen inzetten als ondersteuning etc.Een stappenplan is overigens voor alle activiteiten waardevol. (hoe kan ik het makkelijkst uit bed komen: hoe sla ik de deken open, hoe draai ik mij om, hoe kom ik tot zit en vervolgens tot staan. Of hoe ga ik naar het toilet, hoe kan ik mij aan- en uitkleden, etc.)

Trainen van evenwicht, souplesse en algemene spierconditie.
Door het trainen van uw evenwicht, souplesse en algemene spierconditie voelt u zich zekerder, minder vermoeid en wordt uw zelfstandigheid bevordert wat weer inherent is aan het onderhouden van deze drie aspecten.
Soms kan het zinvol zijn om gebruik te maken van hulpmiddelen. Wij adviseren u en begeleiden u, eventueel in samenwerking met de ergotherapeut, bij het efficiënt inrichten van uw woning  of het eigen maken van hulpmiddelen.

Continentie problemen
Regelmatig komt het voor dat de bekkenbodemmusculatuur niet optimaal meer functioneert. Dit met de consequentie dat het plassen of de ontlasting moeilijk kan gaan, of dat u juist heel vaak naar het toilet moet of dat u moeite heeft u plas of ontlasting op te houden.
Een bewuste voeding en vochtinname, toiletgedrag en/of bekkenbodemtraining  zal de klacht verminderen. We begeleiden, adviseren en naar wens stellen we een trainingsprogramma voor u samen.

Behandeling aan huis en chronische vergoeding vanuit de basisverzekering.
Parkinson en Parkinsonisme vallen onder de chronische indicatie. Wanneer de diagnose door de Neuroloog is gesteld en er is een verwijzing van Neuroloog of huisarts dan vindt er onbeperkte vergoeding plaats vanuit de basisverzekering voor onbeperkte tijd. Echter de eerste 20 zittingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekend dat u de eerste 20 zittingen zelf moet bekostigen of wanneer u aanvullend verzekerd bent deze kosten volledig of deels vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer uw aanvullende verzekering bijvoorbeeld 9 zittingen algemene fysio/oefentherapie per jaar vergoedt, zal u er 11 zelf moet betalen. Zie tarieven en vergoedingen.

In overleg met huisarts of neuroloog kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Naast individuele begeleiding bieden wij regelmatig de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus Samen bewegen met Parkinson(isme). Flyer 7 sept 2018