Uw lichaam ondergaat tal van duidelijk merkbare veranderingen naarmate u ouder wordt. Deze lichamelijke veranderingen van het algemene verouderingsproces hebben hun invloed op uw dagelijkse functioneren.

De eerste tekenen van het verouderingsproces in het bewegingsapparaat zijn merkbaar omdat bijvoorbeeld het lopen niet meer zo soepel gaat, balans neemt af en bukken gaat moeizamer, huishoudelijke taken of hobby’s kosten meer energie.

Wanneer daarbij sprake is van een specifieke aandoening zoals: artrose, reuma, hart- en vaatziekten, orthopedische aandoeningen of een neurologische aandoening zoals o.a. Parkinson of Parkinsonisme zal het functioneren in het dagelijkse leven nog sterker worden beïnvloed.

U kunt beperkingen ervaren waardoor u geneigd zal zijn minder te bewegen. Minder bewegen draagt bij aan een afname van de algehele lichamelijke conditie. Er ontstaat een verminderde bloedcirculatie die van belang is voor het totale lichamelijk functioneren, een afname van de spier- en gewrichtscondities, maar ook de balans zal minder worden. Het zijn de factoren voor een verhoogd valrisico, een toename van klachten en toename van beperkingen. Kortom er ontstaat een vicieuze cirkel waarbij u steeds minder prettig kan deelnemen aan het dagelijkse leven.

Behandeling bij Houding & Bewegen.

Ons motto is: blijven bewegen. Ieder op zijn niveau. Voor de één betekend dit het nog kunnen oppassen op de kleinkinderen of het spelen van een partijtje tennis, voor de ander betekend dit het zelfstandig uit bed kunnen komen of de post uit de brievenbus kunnen halen.

Als oefentherapeuten zijn wij sterk in het begeleiden en trainen van uw dagelijks functioneren. Wanneer u lichamelijk aan het dagelijkse leven deelneemt onderhoudt u de algehele conditie, de conditie van spieren en gewrichten, beperkt u de kans op klachten en verhoogd u de kwaliteit van het leven.

Enerzijds door een efficiënte bewegingsstrategie toe te passen.
Wanneer een handeling niet meer zo eenvoudig gaat leren wij u hoe u deze handeling het makkelijkst kunt uitvoeren. Welke spieren kunt u het best gebruiken en hoe kunt u de beweging inzetten en voortzetten. Hierbij kunt u denken aan handelingen zoals het opstaan uit de stoel, het uit bed komen of omdraaien in bed, broek omhoog of naar beneden doen, naar het toilet gaan, lopen binnen of buitenshuis etc.
Met veel interesse, zo nodig ook aan huis, zullen wij u begeleiden bij het eigen maken van de handeling waar u problemen bij ervaart.

Wanneer er sprake is van een pijnklacht.
Door het toepassen van een beweging op een bepaalde manier kunt u de gewrichten goed ontlasten of juist ondersteunen. Als oefentherapeut begeleiden we u in het aanleren van de meest efficiënte houding of wijze van bewegen t.a.v. uw klacht.
Wanneer nodig zullen we u adviseren over mogelijkheden m.b.t. hulpmiddelen evt. in samenwerking met de ergotherapeut.

Wanneer er sprake is van een verminderd evenwicht en een verhoogd kans op vallen.
Om de valrisico in uw dagelijkse leven te verminderen zullen we met u oefenen hoe u een juiste houding kunt inzetten om uw evenwicht te vergroten. Van belang is het ook om uw algehele kracht en reactievermogen te blijven stimuleren. M.b.v. oefeningen kunnen wij u hierin begeleiden. Deze oefeningen kunt u zien als het verhogen van de belastbaarheid zoals hier beneden wordt beschreven.
Wanneer nodig kunnen we u advies geven omtrent het zorgvuldig inrichten van uw woning en wanneer nodig leren we u efficiënt gebruik te maken van hulpmiddelen.

Anderzijds verhoogt u de belastbaarheid
Door het toepassen van een efficiënte bewegingsstrategie zoals hierboven beschreven is zal u ervaren dat bewegingen makkelijker gaan, u ervaart minder beperkingen, u zal weer meer bewegen en u conditie ofwel uw belastbaarheid neemt toe.

U kunt u belastbaarheid ook trainen middels het doen van oefeningen. Bij Houding & Bewegen begeleiden we u in het verhogen van uw conditie middels oefeningen die u dagelijks thuis kunt uitvoeren. We proberen daarbij de oefeningen zoveel als mogelijk in u dagelijkse leven te integreren.

Behandeling aan huis
Graag komen wij wanneer nodig aan huis. Wanneer u niet in staat bent om zelfstandig naar de praktijk te komen zullen alle behandelingen aan huis kunnen plaatsvinden. ( hiervoor is  een speciale verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk). Tevens kunnen wij enkele malen aan huis komen wanneer wij achten dat oefenen of advies in thuissituatie het meest doeltreffend is.

Oefentherapie bij Houding & Bewegen, met of zonder verwijzing, wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie meer informatie hierover bij tarieven en vergoedingen.