Beroerte ofwel een CVA, Cerebro Vasculair Accident, betekent ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Een beroerte kan bestaan uit een, hersenbloeding of herseninfarct.
Bij een beroerte knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Het getroffen gedeelte van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en raakt beschadigd.
De gevolgen van een beroerte kunnen groot zijn. Deels zijn deze psychosociaal van aard en deels lichamelijk. Bij Houding en Bewegen zullen wij u begeleiden bij het verminderen van de lichamelijke gevolgen.

Behandeling bij Houding & Bewegen

De lichamelijke gevolgen van een beroerte kunnen een behoorlijke invloed hebben op uw dagelijkse functioneren. U kunt beperkingen ervaren in de basis activiteiten van het dagelijkse leven zoals o.a. het in en uit bed komen, het opstaan vanuit de stoel,  aan- en uitkleden of het lopen.  Maar daarnaast zal u ook beperkingen ervaren in de activiteiten die u specifiek tegenkomt in uw werk, huishouden of tijdens uw hobby.  Beperkingen ontstaan omdat het lichaam vanuit de hersenen niet meer wordt aangestuurd zoals voorheen. Het bewegen van de ledematen kan belemmerd worden door een verhoogd spanningsniveau in de spieren (spasme) of juist door een verlamming (parese).  Ook een verminderd evenwicht kan uw dagelijks leven behoorlijk storen.

Bewuste aansturing en bewegen volgens strategie.
Bij Houding & Bewegen streven we naar het verminderen van de beperkingen in uw dagelijkse leven. We begeleiden u in hoe u uw activiteiten het best kunt uitvoeren. We maken u eigen in een efficiënte bewegingsstrategie zodat u uw handeling weer op prettige en veilige wijze kunt uitvoeren.
U leert bewegingen bewust aan te sturen,  hoe om te gaan met het spasme, verlamming of evt. bestaande neglect (verminderde aandacht voor een lichaamszijde)in relatie tot de desbetreffende activiteit. Balans en het omgaan met de omgeving/interieur komen hierbij tevens  aan de orde. Evenals het inzetten en eigen maken van hulpmiddelen.

Trainen van evenwicht, mobiliteit en algemene spierconditie.
Naast het praktisch oefenen, is het van belang om uw algehele conditie te trainen. Naar uw wens stellen wij voor u een programma samen gericht op het trainen van uw evenwicht, kracht, conditie en coördinatie van de aangedane zijde en het bevorderen van de beweeglijkheid in de gewrichten. Een algeheel verbeterde conditie zal u ondersteunen in uw behendigheid van het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. U zult u zekerder voelen en u wordt in uw zelfstandigheid bevordert. 

Behandeling aan huis en chronische vergoeding vanuit de basisverzekering.
Een beroerte valt onder de chronische indicatie. Wanneer de diagnose door de Neuroloog is gesteld en er is een verwijzing van neuroloog of huisarts dan vindt er onbeperkte vergoeding plaats vanuit de basisverzekering voor onbeperkte tijd. Echter de eerste 20 zittingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekend dat u de eerste 20 zittingen zelf moet bekostigen of wanneer u aanvullend verzekerd bent deze kosten volledig of deels vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer uw aanvullende verzekering bijvoorbeeld 9 zittingen algemene fysio/oefentherapie per jaar vergoedt, dan zal u er 11 zelf moet betalen. Zie tarieven en vergoedingen.

In overleg met huisarts of neuroloog kan de behandeling aan huis plaatsvinden.